هزینه های سنگین عروسی شاهزاده انگلیس!


برگزاری مراسم ازدواج نوه دوم ملکه یکی از بزرگترین جشن های انگلیس است. از ساعت شش صبح تمامی خیابان های منتهی به کاخ ملکه بسته شد و مردم برای دیدن این مراسم در خیابان ها صف کشیده اند.


۰ نظر