بدون تعارف در مورد معضل کم آبی، استان یزد


آیتم بدون تعارف (97/02/29) - بررسی مشکل کم آبی در استان چهار محال و بختیاری و اصفهان و یزد

۰ نظر