موج گرما در کراچی ۶۵ قربانی گرفت


گرمای شدید در کراچی پاکستان جان 65 نفر را گرفت


۰ نظر