اقدام وقیحانه سفیر آمریکا نسبت به مسجدالاقصی


اقدام توهین آمیز آمریکا در تهیه عکسی که در آن مسجدالاقصی تخریب شده


۰ نظر