تهران تا 7 ریشتر زلزله را تحمل می کند!


مشاور عالی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران مدعی شد بر اساس مطالعات انجام شده، تاب آوری تهران در برابر زلزله متوسط است.


۰ نظر