صحبتهای جنجالی شاه ویسی در مورد FATF و بانک مرکزی!


گفتگو با دکتر شاه ویسی، اقتصاددان


۰ نظر