جدیدترین «بزن بزن» در صحن علنی مجلس!


نماینده بوشهر نطق امروزش را با شعری آغاز کرد که با همراهی همکارانش در خانه ملت مواجه شد!


۰ نظر