مقایسه جالب بین تولید موشک و خودرو در ایران!


علی اکبر رائفی پور کارشناس مسائل فرهنگی و سیاسی در برنامه جهان آرا


۰ نظر