ناگفته جنجالی دیگر از FATF


هشدارهای ساسان شاه ویسی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در خصوص پیوستن به FATF


۰ نظر