مستند دیدنی "خواب های آشفته"


از برخی ناآرامیها و اغتشاشات به بهانه فشار اقتصادی در ایران تا تشکیل داعش برای ازبین بردن جمهوری اسلامی را در این مستند ببینید


۰ نظر