در اولین روز کاری ساعت 6 صبح چه گذشت؟


امروز ادارات برای صرفه جویی در مصرف انرژی کار را زودتر شروع نمودند.


۰ نظر