دود سفید غلیظ در آسمان اهواز


پس از آتش سوزی در تالاب هورالعظیم در بخش جنوب عراق، دود عجیبی ابتدا هویزه را فرا گرفت و اینک به اهواز رسیده است.


۰ نظر