ترامپ همچنان پلیس بد در نشست NATO


راهکار ترامپ برای خارج شدن از اتهام روابط پنهانی با روسیه 


۰ نظر