آتش کل مسجد جامع ساری را فرا گرفت


آتش سوزی مسجد جامع ساری، شروع حریق از یکی از شبستان‌ها بوده و اکنون به کل مسجد جامع ساری رسیده است


۰ نظر