کره شمالی دیدارش با آمریکا را به تعویق انداخت


کره شمالی در پاسخ به اعمال فشارهای آمریکا دیدار با این کشور را به تعویق انداخت


۰ نظر