اوج گرفتن اختلافات در آمریکا بر سر دخالت روسیه در انتخابات 2016


در حالی که نزدیک به 2 سال از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا می گذرد،همچنان ماجرای دخالت روسیه و دستکاری در رای ها داغ است...


۰ نظر