آتش سوزی وحشتناک در آمریکا همچنان ادامه دارد


تاکنون آتش سوزی در کالیفرنیا 12000 خانه را ویران کرده است.


۰ نظر