بزرگترین آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا


آتش‌سوزی مندوسینو؛ بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ در جنگل های ایالت کلیفرنیا 


۰ نظر