احتکار هزاران پژو پارس به بهانه نقص فنی!


پیدا شدن دوباره انبارهای احتکار شده در فارس، شامل خودرو، برنج و لاستیک.


۰ نظر