طرح آمریکایی ها برای ضربه به جمهوری اسلامی


وزیر اسبق اقتصاد: در سال 2016 مقامات امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیدند با اجرای 3 برنامه (تحریم، آشوب و سایبری) به جمهوری اسلامی ضربه بزنند


۰ نظر