چای تعارف کردن وزیر سابق انگلیس با سر و وضعی عجیب


جانسون به دلیل اظهارات جنجالی اش درباره زنان برقع پوش، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.حالا خبرنگاران مقابل منزل او منتظر ایستاده اند تا به محض خروج، از او سوال بپرسند، او اما بدون اینکه پاسخی به سوالات بدهد به آن ها می گوید: «شما تمام روز اینجا ایستاده اید، من اینجا نیامده ام که به سوالات جواب دهم، فقط برایتان چای آورده ام.»


۰ نظر