تصاویر طوفان فلورنس از ایستگاه بین المللی فضایی


طوفان مهیبی از نوع درجه 4 موسوم به فلورنس با سرعت 210 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت به سمت سواحل شرقی آمریکا است.


۰ نظر