تصاویری هولناک از وقوع طوفان منگکوت در جنوب چین


طوفان سهمگین منگکوت که پیش از این با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت هنگ کنگ و فیلیپین را در نوردیده بود،حال امروز به جنوب چین رسیده و خسارت های بسیاری را به بار آورده است


۰ نظر