برنامه رئيس‌ جمهور در سفر به امريکا چیست؟


برنامه های روحانی در سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد


۰ نظر