مردم در پی فروش ارز،صرافها مقاومت می کنند!


قیمت رسمی دلار در صرافی‌ها وارد کانال ۱۰هزار تومان شده و همین امر باعث شده بعضی صرافی ها در مقابل فروش مردم مقاومت کنند و مردم مجبور می شوند دلار خود را به دلالها می فروشند...


۰ نظر