راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تهران


پیاده روی میلیونی جاماندگان قافله اربعین در پایتخت.


۰ نظر