آغاز محاکمه مجدد پرستار آلمانی به جرم قتل 100 بیمار!


یک پرستار سابق آلمانی به اسم نیلز.اچ از ایالت نیدرزاکسن که قبلا به چند مورد قتل بیمارانش متهم شده بود حالا به قتل 97 بیمار دیگر متهم شده است.


۰ نظر