درگیری لفظی در جلسه شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى خراسان رضوى


سلطانی، مسئول شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى خراسان رضوى پس از توهینی که به جوانان بسیج دانشجویی کرد،؛گفت من تمايلى به مسئوليت ندارم...


۰ نظر