اعتراضها به دادستان کشور درباره زیر گرفته شدن دانشجویان


اعتراض دانشجویان به ماجرای رد شدن یکی از مسولان دانشگاه آزاد از روی دانشجویان در حضور دادستان کل کشور که البته این خبر تکذیب شد.


۰ نظر