تاثیرات برکسیت بر تعدیل نیروی شرکت خودروساز معروف!


کمتر از یک سال پس از آنکه شرکت چندملیتی خودروسازی «جگوار لندرور» انگلیس یک هزار و 500 تن از نیروهای خود را به بهانه مشکلات اقتصادی کاهش داد،این شرکت باز هم دست به تعدیل نیرو زد!


۰ نظر