محل سقوط بوئينگ ٧٠٧ در صفادشت کرج


 گفته مى شود اين هواپيما حامل محموله گوشت از قرقيزستان به ايران بوده است. 


۰ نظر