توضیحات اولیه درباره حادثه خودکشی در مترو سعدی


امروز در ایستگاه متروی سعدی تهران دو نفر به روی ریل قطار افتاده و دچار مصدومیت شدند.


۰ نظر