فروشگاه نی نی جور
حملات نیروهای دولت وحدت ملی لیبی به مواضع داعش در شهر «سیرت» ادامه دارد.دولت این کشور همچنین خواستار حملات هوایی بیشتر دولت ایالات متحده به مناطق تحت تسلط این گروه در سیرت شده است.