فروشگاه نی نی جور

یک روزنامه نگار مشهور حوزه فناوری در سفری به دفاتر شرکت ال جی در سراسر جهان، تجربه شخصی اش از ورود به قلب این کمپانی بزرگ را تبدیل به ویدئویی جذاب کرده است.