آبگرفتگی شدید و غرق شدن ماشین ها در اهواز


یک شهروند اهوازی با انتشار این ویدیو ادعا میکند که این تصاویر مربوط به آبگرفتگی در خیابانی در اهواز است


۰ نظر