فروشگاه نی نی جور

مراسم خاکسپاری گروهی از قربانیان حملات انتحاری شهر کویته در پاکستان برگزار شد.روز دوشنبه انفجار بمبی در ساختمان یک بیمارستان در پاکستان دست کم هفتاد قربانی گرفت.