آخرین اخبار

٣٥۶٨٩ ۰۲:۴۳ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ٢٩٩ ف

دروغ ها و بلوف های مشهور ایرانیان (طنز)

ماجراهای ملت غیور و همیشه در صحنه و طنز ایران:

دروغ ها و بلوف های مشهور ایرانیان (طنز)

همه بچه ها خوشگلن

 

این لباس جنسش ترک اصله

 

این آخرین سیگاریه که میکشم

 

از فکر تو تا خود صبح بیدار بودم

 

این بهترین کادوییه که تو زندگیم گرفتم

 

منو تو جوونیام ندیدی

 

مرسی من نمیخورم، رژیم دارم

 

از این همه یه دونه مونده، همش رو فروختم

 

عموم فوت کرده بود نتونستم بیام

 

به چشم خواهری میبینمش

 

فقط امضای رئیس مونده

 

مادر نزاییده کسی رو که چپ نگام کنه

 

خونه رو تخلیه کنین پسرم ازدواج کرده

 

شما فرم رو پر کنین ما باهاتون تماس میگیریم

دروغ ها و بلوف های مشهور ایرانیان (طنز)