فروشگاه نی نی جور
یکی از مسایلی که در زندگی مردم خیلی تلخ و آزار دهنده هست، نابرابری است. عکاسی در آفریقای جنوبی به شکل تازه ای فقر و ثروت را با دوربین اش به تصویر کشیده است. جانی میلر با پهپاد گشتی در آسمان شهرها زده و نابرابری و تبعیض را در عکس هایش ثبت کرده است. قرار است در این ماه نمایشگاهی از عکس های او در ژوهانسبورگ به نمایش درآید.