فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣۶٥۴۶ ۱۹:۲۷ - ۰۱ شهریور ۱۳۹۵ ٢٨٢ ف

ازدواج شوم

سوراج ماهتو که اهل ایالت بیهار است پس ازآنکه به مادر زنش علاقه‌مند شد

ازدواج شوم

سوراج ماهتو که اهل ایالت بیهار است پس ازآنکه به مادر زنش علاقه‌مند شد همسرش را طلاق داد وبا او ازدواج کرد. اماخیلی زود ازاین ازدواج پشیمان شد و درخواست طلاق داد. وی درعین حال گفت: ازدواج دومش بزرگ‌ترین اشتباه زندگی‌اش بوده است.

همسر اول «سوراج» نیزگفته: هنگامی که متوجه علاقه مادرم و شوهرم به یکدیگر شدم از مادرم خواستم تا از من و شوهرم فاصله بگیرد اما او توجهی به این موضوع نکرد و زندگی دخترش را نابود کرد. اکنون نیز شوهرم بشدت پشیمان شده و قصد دارد تا مادرم را طلاق بدهد و دوباره با من ازدواج کند. اما من دیگر حاضر به زندگی با او نیستم.

 

ازدواج شوم