فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣۶٥٩٢ ۱۳:۱۴ - ۰۲ شهریور ۱۳۹۵ ٣۶٨ ف

بزرگ ترین قارچ دنیا کشف شد

بزرگ ترین قارچ دنیا از خانواده truffle که به رنگ قهوه ای تیره و روشن است در استرالیا کشف شده و به عنوان گران ترین قارچ دنیا محسوب می شود.

بزرگ ترین قارچ دنیا کشف شد
بزرگ ترین قارچ دنیا در منطقه اقیانوسیه کشف شد.
بزرگ ترین قارچ دنیا از خانواده truffle که به رنگ قهوه ای تیره و روشن است در استرالیا کشف شده و به عنوان گران ترین قارچ دنیا محسوب می شود.
وزن این قارچ ۵ کیلو گرم و ارزش آن ۲ هزار و ۲۹۱ دلار برآورد شده است.
 
بزرگ ترین قارچ دنیا کشف شد

زمانیکه یک کشاورز استرالیایی در باغ خود مشغول گشت زدن بوده، این قارچ بزرگ را شناسایی کرده است.

بزرگ ترین قارچ دنیا کشف شد