فروشگاه نی نی جور
زلزله ایتالیا بسیاری از ساختمان ها، کلیساها و بناهای تاریخی را ویران کرد. هنوز میزان دقیق خسارت مشخص نیست اما برآورد می شود که میلیاردها یورو برای بازسازی ویرانه ها نیاز خواهد بود.