فروشگاه نی نی جور
شرکت اپل از سوی کمیسیون اروپا به پرداخت جریمه مالیاتی معادل ۱۳ میلیارد یورو محکوم شد. این کمپانی به استفاده از کمک های دولتی ایرلند و پرداخت مالیاتی به مراتب ناچیزتر از آنچه باید پرداخت می کرده (۲ درصد به جای ۱۲.۵ درصد) محکوم است.