فرود موفقیت آمیز بوسترهای موشک فالکون برای اولین بار


شب گذشته موشک فالکون هوی شرکت اسپیس ایکس برای دومین بار به فضا پرتاب شد و ماهواره‌ی ارتباطی پیشرفته‌ی Arabsat-6A را به مدار زمین منتقل کرد. در این ماموریت برای نخستین بار هر سه بوستر این موشک با موفقیت به صورت عمودی روی زمین فرود آمدند.


۰ نظر