فروشگاه نی نی جور
ایالات متحده از دولت ترکیه و کردهای سوریه خواسته در حال حاضر تمامی توجه خود را بر دشمن واقعی، یعنی داعش متمرکز کنند. رئیس جمهوری فرانسه هم از مداخله نظامی ترکیه در سوریه انتقاد کرده است.