فروشگاه نی نی جور

یک دستگاه خودروی هیوندای توسان در تهران طعمه حریق شد.

این ویدئوی کوتاه که توسط شهروندان گرفته شده آتش گرفتن یک خودرو هیوندای توسان در اتوبان نیایش تهران را نشان می دهد .