این گاو هنوز شیر می دهد!


ترامپ مصوبه کنگرهامریکا را وتو کرد، کنگره خواستار پایان حمایت نظامی ایالات متحده از سعودی ها در جنگ یمن شده بود.


۰ نظر