فروشگاه نی نی جور
برنامه های دونالد ترامپ برای بیش از ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا که حدود نیمی از آنها مکزیکی هستند همچنان در صدر خبرهای فعالیتهای تبلیغاتی نامزد حزب جمهوریخواه است. او که دیروز با رییس جمهوری مکزیک دیدار داشت، هنگام بازگشت به کشورش اصرار کرد که هزینه کشیدن دیوار بین دو کشور را، مکزیک پرداخت خواهد کرد.