فروشگاه نی نی جور
شرکت اپل از تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر محکومیت این کمپانی به پرداخت ۱۳ میلیارد یورو جریمه مالیاتی نزد مراجع ذیصلاح تجدیدنظر خواهی می کند. این کمیسیون عنوان کرده اپل به مدت ۱۱ سال از ساز و کارهای مالیاتی که مغایر قوانین رقابت آزاد در اتحادیه اروپاست بهره برده است.