سیلی هوادار تراکتورسازی به شجاعی!


یکی از هواداران عصبانی تراکتورسازی پس از باخت این تیم به پیکان به داخل زمین آمد و یک سیلی به صورت شجاعی کاپیتان تراکتور زد.


۰ نظر