فروشگاه نی نی جور
آلودگی هوا سلامت و اقتصاد جهان را تهدید می کند. بر اساس گزارش تازه بانک جهانی، آلودگی هوا هر سال جان پنج میلیون و پانصد هزار نفر را در سراسر جهان می گیرد و پنج هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشورها ضرر می زند.